Du og jeg kan påvirke politikerne

Vi har en historisk mulighet! Verdens stater skal bestemme sine klimamål i FN før 2020, og det kan vi være med å påvirke. I fasteaksjonen vil Kirkens Nødhjelp og Changemaker heie på klimaministeren Ola Elvestuen. Vi vil at han skal sette 53 prosent utslippskutt som Norges klimamål. Blir du med?

Ditt klimamål og Norges klimamål

I fasteaksjonen inviterer Kirkens Nødhjelp og Changemaker konfirmanter, og alle som vil, til å sette sitt eget klimamål. Hvorfor gjør vi det? Er det ikke sånn at det er politikerne som må handle hvis vi skal få til de store utslippskuttene? Det er mye sant i det, men klimakampen er en dugnad som alle må bidra til. Dessuten kommer vi til å overlevere alle klimamålene til klimaminister Ola Elvestuen.

Til han kommer vi til å si: «Hei Ola! Her er klimamål satt av folk over hele Norge. Vi er klare til å gjøre en innsats. Nå forventer vi at du og regjeringen gjør det dere kan. Kirkens Nødhjelp og Changemakers krav er at klimamålet du melder inn til FN blir på minst 53 prosent.»

Vi lever i et demokrati, og politikerne er nødt til å lytte til folket. Hvis vi som bor i Norge viser at vi er villige til å gjøre noe for klima, blir det lettere for politikerne å følge etter. Sammen må vi heie på politikerne som ønsker et tøffere klimamål, og vi må dytte politikerne som ikke har skjønt alvoret i riktig retning.

 

Hvordan påvirke en politiker?

Se hit hvis du har lyst til å gjøre noe mer enn å sende inn ditt eget klimamål. Hvis du ønsker å påvirke miljøvernministeren og andre politikere, er det massevis av ting du kan gjøre. Her er tre forslag:

1. Send et leserbrev
Leserbrev er en kjempelur måte å påvirke politikere på. Hvis du skriver navnet på en politiker, blir det gjerne plukket opp av denne politikerens mediesøk. Har du noe på hjertet, ikke nøl med å sende inn en tekst til lokalavisen din, eller en av regional- eller nasjonalavisene. Se forslag til leserbrev om klima og 53 prosent.

2. Lag en aksjon
Å lage en aksjon er både veldig gøy og virkningsfullt. Mal eller skriv på plakater eller bannere med budskapet dere vil få fram. Ta bilder og invitert gjerne lokalavisa til å skrive om aksjonen. Ta kontakt med Changemaker (post@changemaker.no) hvis du trenger tips eller hjelp!

3. Skriv til din stortingsrepresentant
Stortingsrepresentantene er valgt av folket, de er våre representanter. Ingen får stemme før de er 18 år, men alle som vil, kan påvirke politikerne på andre måter. Her er et tips: Sjekk listen over valgdistrikter på Stortinget.no. Velg ditt valgdistrikt, og vipps får du en oversikt over hvem som representerer deg på Stortinget og deres kontaktinformasjon. Klikk her for å se eksempler på ting du kan skrive.

Vennligst vent...