Klimakonfirmanter med krav til klimaministeren

Vi har samlet inn 10.000 klimamål!

I løpet av fastetiden har menigheter over hele Norge samlet inn klimamål fra konfirmanter og andre. Resultatet er over 10 000 klimamål om alt fra å spise mer grønt, til å reise mer sammen, til å velge brukt. Alle målene ble overlevert til klimaminister Ola Elvestuen 12. april. Budskapet fra generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, og nestleder i Changemaker, Harald Berger var klart: Nå må Elvestuen ta stafettpinnen videre og sørge for at Norge setter et tøffere klimamål på minst 53 prosent i FN. 

Med på overleveringen var også konfirmanter og ungdomsledere fra oslomenighetene Vålerenga, Kampen og Nordberg. Ungdomsleder og fjordårskonfirmant William Sletteng Berge utfordret Elvestuen på at de rike landene har det største ansvaret når verden nå skal bekjempe klimaendringene. Konfirmant Kristin Hamilton Eliassen sa at hun, i likhet med mange andre på hennes alder, forventer at politikerne gjør mer for klimasaken. Elvestuen takket for utfordringen, og sa at i klimakampen er det avgjørende å få engasjement nedenfra og opp. 

Kirkens Nødhjelp og Changemaker hadde med seg en dartskive med 53 prosent i blinken og dartpiler med norske flagg. Elvestuen tok utfordringen og viste seg å være en habil dartspiller. Han traff 53 prosent-blinken, så då gjenstår det bare å treffe blink i de politiske forhandlingene også. Vi er mange som vil jobbe hardt for at det skal skje. I et leserbrev fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker som sto på trykk i Vårt land like før overleveringen, sto det: «Skal Norge ta vår rettferdige andel i klimadugnaden, må Elvestuen umiddelbart sette i gang konkrete tiltak for hvordan Norge skal kutte utslippene med 53 prosent innen 2030. Tiden går raskt og for hver uke som går, får vi dårligere tid til å rekke å innfri Parisavtalen. I disse dager deltar 40.000 konfirmanter i Norge på vår fasteaksjon og vår kampanje om 53 prosent kutt i klimautslipp. Engasjementet blant unge mennesker over hele landet er stort. Klimaministeren skal vite at vi er mange som heier på han.» 

Vennligst vent...