Hvorfor 53 prosent?

Kravet fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker er at regjeringen må bestemme seg for å kutte klimagassutslippene med minst 53 prosent innen 2030. Men hvorfor akkurat det tallet? Her forklarer vi det viktigste du trenger å vite om Norges klimamål og den store internasjonale klimadugnaden.

Vi må nå 1,5-gradersmålet!

Klimaendringene er i gang, og temperaturen kommer til å øke i årene framover. Men heldigvis har vi fortsatt muligheten til å bremse utviklingen. Klimaforskerne sier at vi er nødt til å holde den globale oppvarmingen på under 1,5 grader oppvarming for å unngå noen av de mest dramatiske klimaendringene. Å holde den globale oppvarmingen til under 1,5 grader handler å redde livet til millioner av mennesker. Det er vanskelig, men det er mulig! Skal vi klare det, må verdens stater sette seg ambisiøse mål for utslippskutt, og de må gjennomføres.

Hva er Norges rettferdige bidrag?

I rapporten Norway’s Fair Share har forskere svart på spørsmålet: «Hva er Norges rettferdige ansvar i den store klimadugnaden?» For å komme fram til svaret har forskerne sett på Norges historiske utslipp av klimagasser, og hvor mye penger vi har. Legger man disse to prinsippene til grunn, kommer forskerne fram til at Norge bør kutte 430 prosent. 430 prosent! Det er et så stort tall at det er umulig å gjennomføre kun ved nasjonale tiltak.

Norge har altså sluppet ut så store mengder klimagasser at vi ikke klarer å gjøre opp for oss. Forskerne bak rapporten har imidlertid kommet fram til en løsning som er mulig å gjennomføre. De sier at Norges nasjonale innsats må være å kutte minst 53 prosent av våre klimagassutslipp innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Resten av de 430 prosentene må kuttes internasjonalt ved å betale for utslippskutt i land som har mindre ansvar for klimaendringene enn oss. Dette vil stort sett gjelde utviklingsland.

Vi må med andre ord ta utgangspunkt i mengden klimagasser Norge slapp ut i 1990, og lage en plan for hvordan Norge i 2030 slipper ut 53 prosent mindre enn det.

Norges nasjonale innsats må være å kutte minst 53 prosent av våre klimagassutslipp innen 2030

Men spiller det noen rolle hva lille Norge gjør?

Norge kan ikke redde verden alene. Men akkurat som alle land, må også vi ta vår del av jobben. Norge har et mye større ansvar for klimaendringene enn det folketallet vårt skulle tilsi. Vi har sluppet ut langt mer klimagasser per person enn gjennomsnittet i verden. Utslippene per nordmann er altså svært høye. I tillegg er klimautfordringen så stor at alle må bidra. Hvis alle små land hadde sagt at «det spiller ingen rolle hva vi gjør fordi vi er så små» så hadde vi rett og slett ikke kommet i mål, selv om de store landene hadde kuttet i sine utslipp. Det er enkelt og greit for mange små land, som til sammen står for en veldig stor del av verdens utslipp.

Vennligst vent...